Φάρος

Μελέτη για το Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών

Οριογραφίες

Επανασχεδιάζοντας το όριο της παλαιάς παραλίας Θεσσαλονίκης

Ακτογραφίες

Σχεδιάζοντας την ακτογραμμή του Πάρκου Πεδίον του Άρεως

Κυκλικοί Κόμβοι

Ανακαδράροντας το αστικό τοπίο

Οριογραφίες

Επανασχεδιάζοντας το όριο της παλαιάς παραλίας Θεσσαλονίκης

Χαρτογραφίες

New secondary school for Kafountine, Senegal

Διαγώνιος Γη

Κέντρο εκμάθησης για γυναίκες