Η διαδικασία σχεδιασμού και τα εργαλεία σχεδίασης επιδιώκουν να συνδυάσουν τα νέα ψηφιακά μέσα με τις αναλογικές πρακτικές.

Athenian memory zones

Athens has been the crossroad for many different cultures which passed through or inhabited the city creating a unique mosaic of ethnicities and customs, forming its profound architectural heritage.

Oriographies

Roman ruins, Byzantine churches, Jewish markets and synagogues, Muslim baths, 20th century’s villas are the architectural fragments which maintain vivid pieces of the memory of Thessaloniki.

Reframing urban landscapes

This collage attempts to interpret urban landscapes differently by detaching them from the daily visual continuum, through the process of framing, urging the passers-by to reflect on what is temporarily isolated.

Plaza Humilladero

Urban Choreography