Ακτογραφίες

Στα όρια του αστικού ιστού του Βόλου, στις εκβολές του ποταμού του Ξηριά και των ακτών του Παγασητικού Κόλπου, το νέο πάρκο του Πεδίου Άρεως φιλοδοξεί, σε συνδυασμό με το νέο Μουσείο της Αργούς, να επεκτείνει την αστική καθημερινότητα των κατοίκων προς τη φύση, να αναδείξει την ιστορία της πόλης και να ενισχύσει την ταυτότητα του τοπίου.

Στόχος της μελέτης είναι το πάρκο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, δημιουργώντας έναν νέο πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών. Η μελέτη στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου, ο οποίος θα φιλοξενήσει πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων.

Η αρχιτεκτονική πρόταση έχει ως αφετηρία τη μελέτη της περιοχής, των αντιθέσεων και των μορφολογικών στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, με στόχο τη διαμόρφωση των συνθετικών εργαλείων σχεδιασμού. Το οικόπεδο της μελέτης –σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου– γίνεται αντιληπτό ως ένας χώρος στο μεταίχμιο του αστικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Τοποθεσία: Βόλος, Ελλάδα
Έτος: 2021
Περιοχή: 69.810m²
Κατηγορία: Αρχιτεκτονική, Τοπιακή αρχιτεκτονική, Διαγωνισμός

Ομάδα Μελέτης:

Δημήτρης Στεφανάκης – Studio 99, Θάνος Μουσμουλίδης – MID Studio

Συνεργάτες:

Φυτοτεχνική Μελέτη: Αναστάσιος – Πέτρος Καζαμίας, Δασοπόνος

Structural engineers: Νίκος Χατζηνικολάου, Πολ. Μηχανικός, Γεωργία Χατζηνικολάου, Αρχ. Μηχανικός

Σύμβουλοι:

Plaisio S.A., Στατική και Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, Interform S.A, Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών

Διακρίσεις: 1o βραβείο

Δημοσιεύσεις: Δήμος Βόλου [LINK], Περιοδικό Archtetype [LINK]Περιοδικό Κτίριο [LINK]

Στοιχεία του αστικού ιστού, όπως ο αυστηρός κάναβος και οι σκληρές επιφάνειες, συνδυάζονται -εισερχόμενες εντός του πάρκου- με φυσικά καμπυλόμορφα στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοτίβο πλέξης γεωμετριών και υλικοτήτων. Η διαδρομή εντός του πάρκου διακόπτεται από σημεία στάσης και θέασης προς τη λίμνη και το βουνό του Πηλίου, προσφέροντας ένα περιβάλλον ηρεμίας αλλά και κοινωνικής συναναστροφής.

Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια, αλλά και οι νέες ειδικές κατασκευές, ακολουθούν τις αρχές της μελέτης ως προς την απλότητα, την έμφαση στη βιωσιμότητα και την αειφορία. Εργαλεία βιοκλιματικού και βιώσιμου σχεδιασμού εφαρμόζονται τόσο στα κτίρια όσο και στο υπόλοιπο πάρκο, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τη μείωση του οικονομικού και οικολογικού αποτυπώματος.

Το σύνολο των διαδρομών και των ειδικών χώρων χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, τόσο σε σχεδιασμό όσο και στην επιλογή των υλικών. Φυσικά στοιχεία, όπως η πέτρα Πηλίου, ο οπτόπλινθος και το ξύλο, υλικά που προϋπήρχαν στο πάρκο, αλλά και επεξεργασμένα υλικά όπως γαρμπιλόδεμα και μέταλλο, αποτελούν τη λίστα των υλικών που επιλέχθηκαν στη μελέτη.

COLLAGE

Σχεδιασμός διαδρομής

COLLAGE

Υλικότητες

Η φυτοτεχνική μελέτη βασίζεται στα ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Βόλου, το τοπικό υγρό κλίμα, την εγγύτητα στη θάλασσα και την υφιστάμενη λίμνη εντός του οικοπέδου μελέτης, η οποία, σε συνδυασμό με τον υγρότοπο του Ξηριά, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Η στρατηγική επιλογής των φυτεύσεων βασίζεται στην προσπάθεια διατήρησης και εμπλουτισμού της υφιστάμενης βλάστησης, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι ζώνες του πάρκου χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυτεύσεις ανάλογα με τη χρήση τους, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως εργαλεία ποιοτικής αναβάθμισης της εκάστοτε “γειτονιάς”.

Συνοπτικά, η μελέτη, μέσω ήπιων σχεδιαστικών και προγραμματικών κινήσεων, στοχεύει να δώσει έναν νέο χαρακτήρα στο πάρκο, μετατρέποντάς το σε πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών. Κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, χώροι εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αθλητικές και οικονομικές δραστηριότητες, συνοψίζουν τη μελλοντική εικόνα του πάρκου, το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής και της πόλης του Βόλου συστήνοντας ένα νέο πολυλειτουργικό πάρκο Πεδίου Άρεως.

Back to list