Μουσείο Μάριος Τόκας

Η αρχιτεκτονική πρόταση για το νέο Μουσείου του Μάριου Τόκα στον Ύψωνα της Λεμεσού επιδιώκει να αποτελέσει μια συνεκτική προσέγγιση για ένα κτίριο-τοπόσημο που θα αναδείξει την πολύτιμη κληρονομιά του Μάριου Τόκα και θα προσφέρει μία μοναδική μουσειακή εμπειρία μέσω του ιδιαίτερης διαχείρισης της ρυθμολογίας του φυσικού φωτός της μουσικής και των υλικοτήτων. Το νέο μουσείο δεν είναι μόνο ένας τόπος εκθέσεων, αλλά ένα κέντρο ζωντανής δραστηριότητας όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν, να μάθουν και να εμπνευστούν μέσω τη κλιμακωτής αποκορύφωσης των αισθήσεων και της μουσικής του εμπειρίας.

Τοποθεσίας: Ύψωνας, Κύπρος
Έτος: 2024
Έκταση: 850m²
Κατηγορία: Διαγωνισμός

Ομάδα Μελέτης:

Στεφανάκης Δημήτρης – Studio 99

Τριχιάς Κώσταντίνος – LAASTIK Architerctural Studio

Κεντρικό στοιχείο για τη δομή του κτιρίου αποτέλεσε η σταδιακή και κλιμακωτή αποκορύφωση της εμπειρίας των επισκεπτών όπως αυτή προτείνεται στη μουσειολογική μελέτη. Η διαχείριση και ρυθμολογία του φωτός μέσω νέας προτεινόμενης τεχνοτροπίας σε συνδυασμό με τη διάταξη των χώρων δημιουργούν μία σταδιακή κορύφωση και αρθρώνουν τους χώρους του Μουσείου.

IMG_4889
SKETCH II

Spatial Structure

SKETCH I

Zone Diagram

IMG_4895
Η ρυθμική εναλλαγή μουσικής και οπτικής εμπειρίας δομούν το πρόγραμμα του κτιρίου που αρθρώνεται περιμετρικά του κεντρικού αίθριου και τη ρυθμολογία των όψεων. Η σταδιακή κλιμάκωση της εμπειρίας του χρήστη οδηγήσανε σε μία κυκλική κίνηση όσον αφορά τη Μόνιμη έκθεση περιμετρικά του κεντρικού αίθριου.
Back to list